Longreactivatie programma

Wat is het doel?
De behandeling is erop gericht om de beperkingen in uw dagelijks leven, veroorzaakt door het afgenomen inspanningsvermogen, te verminderen. Tevens wordt u geleerd zo goed mogelijk met uw lichamelijke beperkingen om te gaan. Belangrijke punten in de behandeling zijn:

 • Verbetering van de ademtechniek. Door gebruik te maken van ontspannende ademhalingsoefeningen kunnen de klachten of het verloop van een aanval van kortademigheid, op een gunstige wijze beïnvloed worden.
 • Ophoesten van slijm. De fysiotherapeut kunt u bepaalde hoesttechnieken (huffen) aanleren, die u in staat stellen het overmatig slijm op te hoesten.
 • Leren uw krachten te verdelen. Het is belangrijk dat u leert uw energie te verdelen over de dag.
 • Het aanleren van ontspanningstechnieken. Benauwdheid gaat vaak samen met verhoogde spierspanning. Het is daarom van belang te kunnen ontspannen.
 • Versterken van been-en rompspieren. Voldoende spierkracht van deze spieren zullen uw activiteitenniveau verhogen en uw ademtechniek verbeteren.
 • Verbeteren van de conditie. Veel longpatiënten hebben een slechte conditie. Vaak kan men meer dan men denkt. Maar doordat juist door inspanning nog al eens kortademigheid ontstaat, gaat men dit uit de weg, waardoor verder conditieverlies optreedt. Het is belangrijk hier verandering in te brengen en de conditie op verantwoorde wijze te verbeteren.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid.

Waaruit bestaat de behandeling?
De fysiotherapeut zal beginnen met een intake gesprek en het afnemen van een aantal testen. De testen geven informatie over uw huidige conditie en over het belastingsniveau dat u kunt ondergaan. Op basis van deze informatie kan het trainingsprogramma voor u op maat worden opgesteld, aansluitend bij uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma zullen deze testen enkele malen worden herhaald om te beoordelen welke resultaten de training heeft opgeleverd.
 
Trainingen
De trainingen zijn individueel en er komen diverse vormen van bewegen aan bod. Van de volgende activiteiten kan gebruik worden gemaakt:

 • Fietsen
 • Lopen
 • Spierversterkende oefeningen
 • Het leniger maken van spieren en gewrichten

Een training duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats 2 maal per week, gedurende maximaal 4 weken. Tijdens elke behandeling wordt uw hartfrequentie, saturatie (effectieve zuurstofopname) en bloeddruk gecontroleerd. Ruim aandacht wordt besteed aan de wijze waarop u zelf de trainingsactiviteiten in uw dagelijks bestaan kunt inpassen. Dit betekent dat er huiswerkoefeningen worden besproken (binnen-en buitenshuis). Het streven is dat u na deze begeleide trainingsperiode zelf ” het heft in handen neemt”.
 
Kosten
Afhankelijk van de wijze waarop u bent verzekerd (aanvulling en pakket) zal uw verzekering de kosten vergoeden. Bent u niet verzekerd dan vindt u onder 'Vergoeding" onze particuliere tarieven.