Samenwerking binnen en buiten het centrum

McrandwijckDe praktijk maakt vanaf 2012 deel uit van het Medisch Centrum Randwijck (MCR), hierin participeren, naast deze praktijk, huisartsen, een apotheker en psychologen.
Het is een geïntegreerde eerstelijnszorg voorziening (GEZ) waardoor we uitgebreid kunnen samenwerken met de andere disciplines. Dit komt ondermeer tot uiting door de multidisciplinaire zorgprogramma's die het MCR aanbiedt. 
Zie ook: http://www.mcrandwijck.nl

Fysiotherapie Medisch Centrum Randwijck is lid van de vereniging Samenwerkende Amstelveense Fysiotherapeuten (SAF), waardoor, indien nodig, expertise van andere collega’s uit Amstelveen ingezet kan worden. Het SAF streeft naar optimale samenwerking van de Amstelveense fysiotherapie in de eerstelijn binnen Amstelveen.